شماره حسابها و سامانه پرداخت آنلاین شرکت کلیک هوشمند

سامانه پرداخت آنلاین شرکت کلیک هوشمند با همکاری بانکهای سامان ، ملت و پاسارگاد جهت عملیات پرداخت وجه به صورت آنلاین آماده استفاده می باشد.توجه داشته باشید که از تمامی بانکهای عضو شتاب می توانید عملیات پرداخت را انجام دهید.
همچنین شماره حساب های شرکت کلیک هوشمند در بانک های داخلی به نام رئیس هیئت مدیره شرکت جهت پرداخت های آفلاین در زیر لیست شده اند.

سامانه پرداخت آن لاین - کلیک هوشمند گیلان
راهنمای تصویری پرداخت آن لاین-کلیک هوشمند گیلان

(برای ورود به صفحه ی پرداخت الکترونیک هر بانک ، روی لوگوی بانک مورد نظر کلیک کنید )

پرداخت الکترونیک بانک سامان - کلیک هوشمند گیلان

پرداخت الکترونیک بانک اقتصاد نوین- کلیک هوشمند گیلان

پرداخت الکترونیک بانک پارسیان- کلیک هوشمند گیلان

پرداخت الکترونیک بانک ملت- کلیک هوشمند گیلان

پرداخت الکترونیک بانک ملی- کلیک هوشمند گیلان

پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد- کلیک هوشمند گیلان

پرداخت الکترونیک بانک صادرات- کلیک هوشمند گیلان

پرداخت الکترونیک بانک سرمایه- کلیک هوشمند گیلان

پرداخت الکترونیک بانک کشاورزی- کلیک هوشمند گیلان